Artikel

ERP livscyklus

Speaker:
Forfatter:
Insight 24-7
Emner:
ERP
Kategori:
ERP
Livscyklus
Anskaffelse
Implementering
Forandringsledelse
Afholdes:
-
Speaker:
Insight 24-7
EMNER:
ERP

Som enhver anden IT-løsning gennemgår ERP-systemer en såkaldt ’ERP-livscyklus’, der strækker sig fra de indledende overvejelser omkring anskaffelse til udfasning af løsningen. Denne cyklus består af ni stadier, som hver er vigtige at håndtere på en effektiv måde.

Insight 24-7
Digital Forretningssystemrådgiver
Insight247.io ApS
Ambitionen med Insight 24-7 er at skabe større gennemsigtighed i markedet for IT-forretningssystemer, såsom ERP, HR, Løn, CRM, SCM, WMS, etc.

I figuren herunder ses et overblik over stadierne:

Hvor er du henne i din ERP-livscyklus?

Stadie 1: Overvejelser om udskiftning

Når et ERP-system ikke længere er tilstrækkeligt til at opfylde virksomhedens behov eller er teknisk forældet, opstår behovet for at overveje udskiftning. Der er typisk flere overvejelser at tage højde for på dette stadie, og der eksisterer forskellige scenarier, som man bør overveje – såsom fuldstændig udskiftning, delvis udskiftning eller re-implementering. En central del er desuden udarbejdelse af en solid businesscase, som klart identificerer de omkostnings- og forretningsmæssige fordele ved at skifte til nyt ERP-system. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 1.

·      Hvorfor vælge nyt ERP?

·      Grunde til at vælge ERP

·      Hvad driver omkostningerne ved ERP?

·      Business case ved nyanskaffelse 

·      Business casen - den title nøgle til succes

Stadie 2: Foranalyse

Efter grundig overvejelse og beslutning om at udskifte det nuværende ERP-system bør virksomheden definere, hvordan det kommende ERP-landskab skal tage form. Skal det være en bred eller smal løsning? Hvilke typer løsninger er relevante? Hvordan skal arkitekturen se ud? Dette kræver, at man tager udgangspunkt i virksomhedens forretnings- og IT-strategier, ligesom det også vil være relevant at afdække de overordnede forretningsprocesser, ERP-systemet skal understøtte. Som resultat udarbejdes en ERP-strategi, der fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for implementeringen af det nye system. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 2.

·      ERP-strategiske overvejelser

·      Arkitekturmæssige overvejelser

Stadie 3: Markedsundersøgelse for ERP-systemer

Med en klar vision om, hvordan et nyt ERP-system skal understøtte virksomhedens strategi og behov for fremtiden, bør virksomheden afsøge markedet for ERP-systemer, hvilket typisk sker på stadie 3. Formålet er at danne sig et overblik over og identificere potentielle kandidater, som matcher ens behov og krav. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 3 samt finde en opdateret oversigt over alle de væsentligste ERP-systemer i Danmark.

·      ERP-markedet i overblik

·      ERP-markedet - sådan bliver du påvirket som kunde

·      Markedet for ERP-systemer

Stadie 4: Markedsundersøgelse for ERP-partnere

På stadie 4 står virksomheden over for en række væsentlige overvejelser, da valg af partner er afgørende for implementeringens resultat. Her evaluerer virksomheden mulige partnere ud fra deres ekspertise, erfaring og tidligere resultater med lignende projekter. Leverandører af ERP-systemer har enten deres egne konsulenter eller samarbejder med specialiserede partnere til implementering. Antallet af partnere kan variere afhængigt af ERP-systemet. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 4 samt finde en opdateret oversigt over alle Microsoft Dynamics 365-partnere i Danmark.

·      Markedet for ERP-partnere

·      Microsofts partnermarkedet

Stadie 5: Indhentning af tilbud

Kvalitet og pris skal forenes, og dette sker i selve anskaffelsesprocessen. Dette stadie er kendt under flere forskellige betegnelser i systemverdenen – bl.a. RFI, RFQ, RFP og Tender. Her sender virksomheden anmodninger om information (RFI), tilbud (RFQ) eller forslag (RFP) til udvalgte leverandører med henblik på at få detaljerede tilbud på deres produkter og tjenester. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 5.

·      I gang med konkret ERP-anskaffelse

·      Gennemføre udbud

·      Evaluering tilbud og leverandørvalg

Stadie 6: Kontraktindgåelse

Stadie 6 indebærer formalisering af virksomhedens aftaler med de valgte leverandører, hvor både virksomhedens interesser og leverandørens forpligtelser tydeligt defineres gennem nøje fastsatte betingelser og juridiske rammer. En veludarbejdet kontrakt er afgørende for at undgå misforståelser og tvister. Ved at etablere et solidt kontraktmæssigt fundament sikrer virksomheden en stærk juridisk ramme, som fremmer en succesfuld gennemførelse af ERP-projektet. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 6.

·      Kontraktindgåelse - lidt gode råd

·      Fast eller variabel projektpris?

·      Standardkontrakten VIRK23

Stadie 7: Implementering

Når kontrakten er underskrevet, skal leverandøren og virksomheden i gang med at forberede sig på den forestående rejse med at implementere det nye system. Dette stadie er oftest det tidsmæssigt længste forløb i livscyklussen næst efter driftsperioden. Implementeringen er en kompleks proces, som indebærer en række faser – afhængigt af det specifikke ERP-system og leverandørens tilgang. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 7.

·      Mobilisering

·      Analyse og estimering

·      Metode - agil, vandfald eller hybrid

·      Integrationshåndtering

·      Forandringsledelse

Stadie 8: Udrulning

Her tager virksomheden skridtet til at udrulle det nye ERP-system på tværs af hele organisationen. Denne proces kan omfatte en gradvis udrulning, hvor systemet først introduceres i udvalgte afdelinger eller geografiske områder, før det implementeres i resten af organisationen. For at sikre en vellykket integration og accept af det nye system og de nye processer er fokus på forandringsledelse afgørende. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 8.

·      Roll-out strategier og -planer

·      Globalt og lokalt - Glokalt

·      Forandringsledelse 

Stadie 9: Vedligeholdelse og udvikling

Allerede under implementeringsfasen skal virksomheden træffe beslutninger om, hvordan vedligeholdelse og drift af det nye system skal håndteres. Samtidig vil et nyt ERP-system, som følger med organisationens udvikling og behov, blive løbende tilpasset. Dette indebærer både opdateringer fra leverandøren samt tilføjelse af nye funktioner og processer. Efter udrulningen prioriterer virksomheden vedligeholdelse og løbende forbedringer af det nye ERP-system for at sikre, at det fortsat opfylder behov og mål. Herunder kan du dykke ned i relevant indhold om stadie 9.

·      Fastholde værdien gennem løbende opgradering

·      Tilpasning til ændrede forretningsbehov

·      Nye funktionsområder, f.eks. HR, CRM, BI, e-handel etc.

·      Tilkøbe Add-ons eller ISV

·      Governance-model

·      Support og vedligehold

·      Løbende opgradering i en cloud-verden

Udgivet:
17/4/2024
Insight 24-7
Digital Forretningssystemrådgiver
Insight247.io ApS
Ambitionen med Insight 24-7 er at skabe større gennemsigtighed i markedet for IT-forretningssystemer, såsom ERP, HR, Løn, CRM, SCM, WMS, etc.
Luk
Tak for din tilmelding!
Der skete desværre en fejl, prøv venligst igen.
Ingen bindinger! Afmeld til enhver tid. For mere info, se vores privatlivspolitik.