Hvad driver omkostningerne til implementering af ERP-projekter?

Del:

Mange virksomheder betragter udelukkende omkostningerne til softwarelicenser og implementering, når de skal anskaffe et ERP-system. De glemmer, at det også koster mange penge at eje systemet, og at der kan være forskel på det kortsigtede og langsigtede prisbillede mellem leverandørerne.

Total Cost of Ownership (TCO) er betegnelsen for den samlede omkostning til anskaffelse og løbende drift og vedligehold af en IT-løsning, og der er ingen tvivl om, at TCO er en berettiget størrelse at diskutere og overveje i et anskaffelsesforløb.

Blandt de mange omkostningselementer udgør implementeringen ofte den største post.

Ser man på, hvad der driver implementeringsomkostningerne, er følgende punkter (typisk betegnet scopet/omfanget af projektet) de væsentligste:

 • Omfang af forretningsprocesser, som løsningen skal understøtte
 • Organisatorisk og geografisk omfang af løsningen
 • Omfang af ændringer i IT-infrastrukturen
 • Omfang af integration
 • Omfanget af datakonvertering
 • Omfanget af tilretninger til systemet
 • Omfanget af uddannelsesbehov

Især datakonvertering kan være en omfattende opgave i forbindelse med implementering af en ERP-løsning, idet man i en lang række virksomheder har udfordringer med datakvalitet af eksisterende data, ligesom data ofte ligger spredt på flere ældre systemer.

Især datakonvertering kan være en omfattende opgave i forbindelse med implementering af en ERP-løsning, idet man i en lang række virksomheder har udfordringer med datakvalitet af eksisterende data, ligesom data ofte ligger spredt på flere ældre systemer.

Når man ser på licens/konsulentomkostningsratioen, skal man være opmærksom på, at en række faktorer spiller ind. En helt afgørende faktor er arbejdsdelingen mellem kunden og leverandøren i projektet, som kan variere meget.

Høje ratios drives blandt andet af:

 • Stort integrationsomfang
 • Mange systemtilpasninger
 • Omfattende proces- og organisationsforandringer
 • Traditionelle vandfaldsimplementeringer
 • Store, komplekse systemer.

Lave ratios drives blandt andet af:

 • Anvendelse af standardfunktionalitet
 • Ingen integration
 • Få proces- og organisationsændringer
 • Template-drevne implementeringer
 • Mindre og simplere systemer

Det er interessant, at der ingen klar korrelation foreligger mellem størrelse af projekt og licens/konsulentomkostningsratio.

Udover de eksterne omkostninger til implementering skal virksomheden naturligvis være opmærksom på de interne ressourcer, som skal sættes af til gennemførelse af et ERP-projekt. Disse omkostninger er potentielt betydelige, men kan være yderst svære at opgøre. Ofte kan det være en god idé at få leverandøren til at komme med et bud på, hvilken ressourceindsats virksomheden skal forvente internt.