En introduktion til ERP-begrebet

Del:

ERP-begrebet er i dag synonymt med administrative IT-systemer, der understøtter virksomheders forretningsprocesser inden for blandt andet salg, indkøb, logistik, produktion, økonomi og personale.

ERP-begrebet har en lang historie bag sig. Gartner lancerede i 1993 akronymet ”ERP”, der står for ”Enterprise Resource Planning”. Integrerede administrative systemer har dog eksisteret længe før, Gartner opfandt ERP-begrebet. Allerede i 1972 lancerede SAP, en af de største globale ERP-leverandører, deres første ERP-system, mens ERP i Danmark vandt indpas i slutningen af 1980’erne, da eksempelvis Damgaard Data udviklede systemet Concorde, som rummede både økonomi-, produktions- og lagerstyring.

Karakteristisk for de traditionelle ERP-systemer er, at de understøtter en bred vifte af forretningsprocesser, og at data registreret ét sted har umiddelbar virkning andre relevante steder i systemet. Systemerne er typisk modulopbyggede, således at man kan tage dele af systemet i brug efterhånden, som behovet opstår. Andre karakteristika er, at systemerne ofte indeholder en samlet og ensartet datamodel, hvorfor virksomhederne bliver i stand til at understøtte tværgående arbejdsprocesser på tværs af organisatoriske skel.

Der har i mange år været en klar bevægelse inden for ERP-begreberne. Systemerne er blevet fortsat bredere og er kommet til at omfatte flere funktioner – ofte i sammenhæng med virksomhedens eksterne aktiviteter. Systemerne rummer for eksempel kundevendt funktionalitet inden for salg, marketing og service og leverandørvendt funktionalitet til styring af forsyningskæden.

Karakteristisk for de traditionelle ERP-systemer er, at de understøtter en bred vifte af forretningsprocesser, og at data registreret ét sted har umiddelbar virkning andre relevante steder i systemet.

BoB-systemerne

Som modstykke til ERP-systemerne finder vi BoB-systemerne (Best-of-Breed). Som navnet antyder, satser leverandørerne af BoB på at udvikle systemer, der kun understøtter et begrænset antal forretningsprocesser. Disse forretningsprocesser kan for eksempel være løn, personale, CRM, logistik eller en delmængde af disse. Systemerne indeholder ofte en høj grad af funktionalitet – i mange tilfælde højere end ERP-systemet, der knytter sig til samme område. De anvendes typisk inden for en afgrænset funktion eller organisatorisk enhed. Eksempler på BoB-leverandører er Lessor (løn), SuperOffice (CRM) og MindKey (HR).

BoB-systemerne kan enten fungere som fritstående løsninger (stand alone-løsninger) eller kan integreres til andre ERP- eller BoB-systemer. Som tommelfingerregel vil en samlet ERP-løsning fra én leverandør ofte være den nærliggende anbefaling, men en række forskellige forhold, især særlige forretningsmæssige behov, kan medføre, at BoB-løsninger i visse tilfælde kan være en bedre løsning for en given virksomhed.

Endvidere kan der være områder, der endnu ikke dækkes af en ERP-løsning, og hvor kombinationen med en BoB-løsning derfor er den rigtige strategi for en virksomhed. Det er sjældent sort og hvidt, og i de fleste virksomheder ser man en kombination af ERP- og BoB-systemer, hvor BoB anvendes på udvalgte områder.