De typiske grunde til at vælge ERP

Erfaringsbaserede årsager til at virksomheder vælger ERP

Del:

De væsentligste begrundelser for, hvorfor virksomhederne vælger at implementere et nyt ERP-system kan opdeles i to hovedgrupper:

 • Forretningsmæssige årsager, hvor virksomheden ønsker at effektivisere forretningsprocesserne og skabe forbedret styringsinformation
 • Teknologiske årsager, hvor det nye system skal erstatte en række forældede og ofte egenudviklede løsninger, som ikke længere understøtter forretningen tilstrækkeligt, og som mangler skalerbarheden til at følge med virksomhedens vækst

De to grupper er tæt forbundet, idet det grundlæggende handler om systemet og løsningens evne til at understøtte virksomhedens forretning og strategi, således at virksomhedens visioner og mål kan realiseres.

 

Tekniske årsager:

 • Som erstatning for forældet teknologi
 • For konsolidering af systemer og databaser
 • For alignment med udenlandsk moderselskab (standardisering af IT-platform)
 • Som erstatning for omkostningskrævende opgradering

 

Forretningsmæssige årsager:

 • For at understøtte strategiske initiativer og forandringer
 • For at effektivisere forretningsprocesser
 • For at løse nye eller ændrede forretningsbehov
 • For at implementere en global model
 • For at opnå forretningsmæssige omkostningsreduktioner
 • For at forbedre datagrundlag/styringsinformation
 • Som grundlag for e-handels initiativer
 • Som led i fusioner eller fissioner
 • For at opnå direkte omkostningsreduktioner (for eksempel downsizing)
Ib Pedersen, Senior rådgiver indenfor ERP, HR og Løn, HNCO
Ib Pedersen er en af Danmarks ledende forretningssystem rådgivere og har over de seneste ca. 30 år rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder med at træffe de rigtige strategiske valg omkring bl.a. ERP-, HR- og lønsystemer. Hertil kommer at Ib har deltaget i udarbejdelse af en lang række analyser af markedet for bl.a. ERP-, økonomi-, løn- og HR-systemer.